Tình si một chút hương thừa
Bầy chim én đến đổi mùa thênh thang
Hồng môi tà áo lụa vàng
Lụa vàng tình cũng theo nàng thiên thu.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973