Trần Thị Triều Dương tên thật là Trần Thị Kỳ, sinh năm 1952 tại Sông Vệ (xã Tư Lương), Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Hoàn thành chương trình trung học tại Trường Nữ trung học Quảng Ngãi, đậu tú tài toàn phần năm 1972, sinh viên Văn khoa, thư ký Ban báo chí Hội Ái hữu sinh viên học sinh Quảng Ngãi tại Sài Gòn. Bà có thi phẩm xuất bản từ khi còn nữ sinh đệ nhị Trường Nữ trung học Quảng Ngãi. Tổng thư ký Bút nhóm Thi Hoài Vũ, Thi văn đoàn Âu Cơ Quảng Ngãi (1971), có thơ trong tuyển tập Xuân quê hương 1971 (Âu Cơ xuất bản).

Tác phẩm:
- Vết mực tím (thơ, viết chung với Phạm Ngọc Sao Biển, xuất bản tại Quảng Ngãi)