Xin cho nhau một lời thề
Thắp lên ngọn nến, não nề còn không
Ta còn ta, tình còn nồng
Trên sông tuấn mã bụi hồng ruổi rong
Đi về hai tay thong dong
Đỏ con mắt nhớ tình hong môi cười
Cho đời nhau màu rạng ngời
Hai chân bước tới đỡ đời nhau đi


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973