Vàng lên tình đã mong manh
Ngày về ngày cũng long lanh giọt buồn
Hai tay thả nhẹ tình buông
Nghe mưa đổ xuống về nguồn đất xưa


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973