Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:41

感遇其十二

呦呦南山鹿,
罹罟以媒和。
招搖青桂樹,
幽蠹亦成科。
世情甘近習,
榮耀紛如何?
怨憎未相復,
親愛生禍羅。
瑤臺傾巧笑,
玉盃殞雙蛾。
誰見枯城蘗,
青青成斧柯?

 

Cảm ngộ kỳ 12

U u nam sơn lộc,
Duy cổ dĩ môi hoà.
Chiêu dao thanh quế thụ,
U đố diệc thành khoa.
Thế tình cam cận tập,
Vinh diệu phân như hà ?
Oán tăng vị tương phúc,
Thân ái sinh hoạ la.
Dao đài khuynh xảo tiếu,
Ngọc bôi vẫn song nga.
Thuỳ kiến khô thành bách,
Thanh thanh thành phủ kha ?