06/12/2021 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 12
感遇其十二

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:33

 

Nguyên tác

呦呦南山鹿,
罹罟以媒和。
招搖青桂樹,
幽蠹亦成科。
世情甘近習,
榮耀紛如何?
怨憎未相復,
親愛生禍羅。
瑤臺傾巧笑,
玉盃殞雙蛾。
誰見枯城蘗,
青青成斧柯?

Phiên âm

U u nam sơn lộc,
Duy cổ dĩ môi hoà.
Chiêu dao thanh quế thụ,
U đố diệc thành khoa.
Thế tình cam cận tập,
Vinh diệu phân như hà ?
Oán tăng vị tương phúc,
Thân ái sinh hoạ la.
Dao đài khuynh xảo tiếu,
Ngọc bôi vẫn song nga.
Thuỳ kiến khô thành bách,
Thanh thanh thành phủ kha ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 12