Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:41

感遇其十一

吾愛鬼谷子,
青溪無垢氛。
囊括經世道,
遺身在白雲。
七雄方龍鬥,
天下亂無君。
浮榮不足貴,
遵養晦時文。
舒之彌宇宙,
卷之不盈分。
豈圖山木壽,
空與麋鹿群。

 

Cảm ngộ kỳ 11

Ngô ái Quỷ Cốc Tử,
Thanh khê vô cấu phân.
Nang quát kinh thế đạo,
Di thân tại bạch vân.
Thất hùng phương long đấu,
Thiên hạ loạn vô quân.
Phù vinh bất túc quý,
Tuân dưỡng hối thì văn.
Thư chi my vũ trụ,
Quyển chi bất doanh phân.
Khởi đồ san mộc thọ,
Không dư my lộc quần.