12/06/2024 22:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 11
感遇其十一

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:31

 

Nguyên tác

吾愛鬼谷子,
青溪無垢氛。
囊括經世道,
遺身在白雲。
七雄方龍鬥,
天下亂無君。
浮榮不足貴,
遵養晦時文。
舒之彌宇宙,
卷之不盈分。
豈圖山木壽,
空與麋鹿群。

Phiên âm

Ngô ái Quỷ Cốc Tử,
Thanh khê vô cấu phân.
Nang quát kinh thế đạo,
Di thân tại bạch vân.
Thất hùng phương long đấu,
Thiên hạ loạn vô quân.
Phù vinh bất túc quý,
Tuân dưỡng hối thì văn.
Thư chi my vũ trụ,
Quyển chi bất doanh phân.
Khởi đồ san mộc thọ,
Không dư my lộc quần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 11