Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2018 19:52

朝京還欒城遇雪

風霰嚴凝透袖寒,
陛前咫尺對龍顏。
一言讓國聲名遠,
萬里朝天富貴還。
守土職居南海外,
傳家心拱北辰間。
馬蹄奮迅歸期好,
直到冬深望粹山。

 

Triều kinh hoàn Loan Thành ngẫu tuyết

Phong tản nghiêm ngưng thấu tụ hàn,
Bệ tiền chỉ xích đối long nhan.
Nhất ngôn nhượng quốc thanh danh viễn,
Vạn lý triều thiên phú quý hoàn.
Thủ thổ chức cư nam hải ngoại,
Truyền gia tâm củng bắc thần gian.
Mã đề phấn tấn quy kỳ hảo,
Trực đáo đông thâm vọng Tuý San.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Gió táp sương ngưng lạnh buốt gan,
Trước thềm gang tấc đối long nhan.
Một lời nhường nước đồn danh tiếng,
Muôn dặm chầu trời được vẻ vang.
Đất ở biển Nam vâng chức giữ,
Sao chầu ngôi Bắc trọn niềm đau.
Vó câu hăng hái về quê cũ,
Thăm thẳm trời đông ngắm Tuý San.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương ngưng gió lạnh buốt gan,
Trước thềm gang tấc long nhan đối người.
Đồn danh nhường nước một lời,
Về từ muôn dặm chầu trời vẻ vang.
Biển Nam vâng giữ giang san,
Sao chầu ngôi Bắc trọn ngàn kính lâu.
Về quê hăng hái vó câu,
Trời đông đến thẳng Tuý San ngắm nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió tuyết đọng ngưng xuyên áo tay,
Trước thềm đối diện mặt vua đây.
Một lời nhường nước xa danh tiếng,
Muôn dặm chầu vua phú quý ngay.
Giữ đất biển Nam vâng chức giữ,
Truyền nhà sao Bắc kính tâm bày.
Vó câu hăng hái về quê hẹn,
Đến thẳng trời đông ngắm Tuý San.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời