06/10/2022 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triều kinh hoàn Loan Thành ngẫu tuyết
朝京還欒城遇雪

Tác giả: Trần Tú Viên - 陳秀嵈

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2018 19:52

 

Nguyên tác

風霰嚴凝透袖寒,
陛前咫尺對龍顏。
一言讓國聲名遠,
萬里朝天富貴還。
守土職居南海外,
傳家心拱北辰間。
馬蹄奮迅歸期好,
直到冬深望粹山。

Phiên âm

Phong tản nghiêm ngưng thấu tụ hàn,
Bệ tiền chỉ xích đối long nhan.
Nhất ngôn nhượng quốc thanh danh viễn,
Vạn lý triều thiên phú quý hoàn.
Thủ thổ chức cư nam hải ngoại,
Truyền gia tâm củng bắc thần gian.
Mã đề phấn tấn quy kỳ hảo,
Trực đáo đông thâm vọng Tuý San.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Gió táp sương ngưng lạnh buốt gan,
Trước thềm gang tấc đối long nhan.
Một lời nhường nước đồn danh tiếng,
Muôn dặm chầu trời được vẻ vang.
Đất ở biển Nam vâng chức giữ,
Sao chầu ngôi Bắc trọn niềm đau.
Vó câu hăng hái về quê cũ,
Thăm thẳm trời đông ngắm Tuý San.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tú Viên » Triều kinh hoàn Loan Thành ngẫu tuyết