Thì cứ đỏ như tình em rất phượng
Hải Phòng ơi trót giăng mắc nhau rồi
Sông Cấm mở đường chân trời khát gọi
Phía cầu Rào vấp màu nhớ ai khơi

Thì cứ rót vào mê man thắm ấy
Những vụng về chớm nhuỵ thuở vừa mơ
Cứ giấu kín những giận hờn vô cớ
Có mùa thương đang chín bói - em chờ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]