Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Võ Trung Hiếu (15 bài)
- Lê Trúc Anh (13 bài)
- Trần Kim Hoa (7 bài)
- Hàm Anh (3 bài)
- Bùi Sim Sim (65 bài)
Tạo ngày 01/01/2020 14:59 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/01/2020 15:30 bởi hongha83
Trần Mai Hường (1970-) quê ở Hà Nội. Hội viên Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Hội nhà văn Việt Nam. Có thơ in riêng và thơ in chung trong nhiều tuyển tập.

Tác phẩm:
- Sóng khát (thơ, NXB Văn học, 2009)
- Đó là em (thơ, NXB Hội nhà văn, 2010)
- Những ngọn sóng toả hương (thơ, NXB Hội nhà văn, 2012)

 

Sóng khát (2009)

Đó là em (2010)