13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
113 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Võ Trung Hiếu (15 bài)
- Lê Trúc Anh (13 bài)
- Trần Kim Hoa (7 bài)
- Hàm Anh (3 bài)
- Minh Hương (5 bài)
Tạo ngày 01/01/2020 14:59 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/12/2020 05:21 bởi hongha83
Trần Mai Hường (1970-) quê ở Trung Tú, Ứng Hoà, Hà Nội. Hội viên Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Hội nhà văn Việt Nam. Có thơ in riêng và thơ in chung trong nhiều tuyển tập.

Tác phẩm:
- Sóng khát (thơ, NXB Văn học, 2009)
- Đó là em (thơ, NXB Hội nhà văn, 2010)
- Những ngọn sóng toả hương (thơ, NXB Hội nhà văn, 2012)
- Mây mưa với chữ (thơ, NXB Hội nhà văn, 2020)

 

Sóng khát (2009)

Mây mưa với chữ (2020)