Leo từ cổ tích về đây
Là cây trầu mấy đời nay của bà
Thương trầu chẳng biết nở hoa
Quấn vào nhau mở màu ra lá mềm
Dẫu leo trầu chỉ leo lên
Chẳng như bầu bí tay quen vịn người
Chẳng như mấy chị mồng tơi
Leo trèo mà ngọn còn bơi rối giàn
Chẳng như anh mướp ngang tàng
Đầu không chí hướng bò quàng, bò xiên
Trầu như bà ngoại rất hiền
Biết mình sức yếu cuốn liền vào nhau
Chị trầu em của bác cau
Ở đâu có đất, ở đâu có nhà?
Dây trầu leo đến la đà
Đón trăm khách quý cũng là trầu cay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]