Dê con lắc xắc
Húc, đá lung tung
Chẳng ai chơi cùng
Một mình tha thẩn...

Lợn con nghịch bẩn
Rau cám ướt mềm
Mặt mũi tèm lem
Ai thèm chơi với?

Chỉ tài bơi lội
Lười nhác học hành
Vịt con "nổi danh"
Ù ù cạc cạc!

Bươi rơm bươi rác
Giúp mẹ kiếm mồi
Lại chăm chỉ học
Nhất gà con thôi!

Được cô giáo Ngỗng
Cho mười điểm son
Gà con chiêm chiếp
Chớp đôi mắt tròn.

Dê, Vịt, Lợn con
Cúi đầu xấu hổ
Ai cũng thầm hứa
Noi gương bạn Gà!


18/2/1998