Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Tây Hồ (1)

Đăng bởi hongha83 vào 02/12/2016 08:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/12/2016 09:15

夜過西湖

鵲巢猶掛三更月,
漁板驚回一片鷗。
吟得詩成無筆寫,
蘸他春水畫船頭。

 

Dạ quá Tây Hồ

Thước sào do quải tam canh nguyệt,
Ngư bản kinh hồi nhất phiến âu.
Ngâm đắc thi thành vô bút tả,
Trám tha xuân thuỷ hoạch thuyền đầu.

 

Dịch nghĩa

Tổ thước còn treo trăng canh ba
Tiếng lanh canh thuyền chài cò sợ bay lên
Ngâm thơ thành không bút viết
Chấm nước hồ xuân vạch lên đầu thuyền


Bài này tuyển từ Tống thi kỷ sự quyển 64.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Canh ba tổ thước treo trăng sáng,
Thuyền cá gõ, cò sợ vút lên.
Ngâm mãi thành thơ không bút viết,
Hồ xuân tay chấm vạch đầu thuyền.


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (Thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng sáng canh ba treo tổ thước
Mõ thuyền khua động chiếc cò bay
Ngâm xong không bút ghi thơ được
Chấm nước đầu thuyền chép lại ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời