Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/12/2016 08:20 bởi hongha83
Trần Khởi 陳起 (?-?) tự Tôn Chi 宗之, Ngạn Tài 彦才, không rõ năm sinh năm mất, người Lâm An, Tiền Đường (nay là Hàng Châu, Chiết Giang) đời Tống. Thời Tống Ninh Tông, ông đõ đầu kỳ thi hương, được xưng là Trần giải nguyên. Ông thân với các nhà thơ phái Giang Hồ và đã biên khắc tác phẩm phái này thành Giang Hồ thi tập. Về sau, do đắc tội với quyền tướng Sử Di Viễn nên bản in Giang Hồ thi tập bị huỷ và ông cũng bị đi đày. Tác phẩm của ông có Vân cư ất cảo 芸居乙稿 một quyển.