Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 05/01/2019 20:30 bởi tôn tiền tử
Trần Khắc Thành hiệu Thuần Phu, là nhà nho người gốc Quảng Nam, chuyển tới Nha Trang, Khánh Hoà, là một danh sĩ ở địa phương. Ông tuy học giỏi mà thi mãi không đậu, qua đời năm 1954, thọ trên bảy mươi tuổi.