Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/12/2019 16:36 bởi tôn tiền tử
Trần Kỳ 陳琦 (?-?) người xã An Thái, huyện Thiên Bản, nay thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (hoàng giáp) khoa Đinh Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487) đời Lê Thánh Tông, làm quan đến Hàn lâm viện, Đông Các hiệu thư. Ông có tác phẩm Từ hiếu gia thư, tập thơ Tuỳ thời cảnh vịnh 120 bài và một số câu đối thường dùng trong việc dân dụng hiếu hỷ.