Cũng nòi nghiên bút mạch thư hương
Mộng ước đề danh chốn cử trường
Bãng nhãn thám hoa tầm khách sĩ
Kiệu vàng lọng tía bậc khanh vương
Bao nàng yểu điệu dâng quỳnh tửu
Những tiếng tung hô rộn nẻo đường
Một thuở huy hoàng không trở lại
Cố đô hoa lệ ngậm ngùi thương.


20-03-2016