25/05/2024 14:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng thư hương

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 02/07/2019 22:41

 

Cũng nòi nghiên bút mạch thư hương
Mộng ước đề danh chốn cử trường
Bãng nhãn thám hoa tầm khách sĩ
Kiệu vàng lọng tía bậc khanh vương
Bao nàng yểu điệu dâng quỳnh tửu
Những tiếng tung hô rộn nẻo đường
Một thuở huy hoàng không trở lại
Cố đô hoa lệ ngậm ngùi thương.
20-03-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Mộng thư hương