bài thơ khá hay ẩn chứa nhiều tình cảm của tác giả với bà. Hiện lên hình ảnh người bà cũng đáng thương