Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/03/2022 23:23 bởi tôn tiền tử
Trần Đăng Huỳnh quê xã Vị Dương, huyện Mỹ Lộc, nay là xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ năm Quang Bảo thứ 2 (1556) thời Lê. Ông đã được triều đình bổ nhiệm chức Giám sát Đô ngự sử, được giao trấn thủ Hiến Nam, lập được nhiều công trạng, giữ vững bờ cõi. Sau ông trốn về quê làm thuốc Nam bán hồ khẩu. Tác phẩm có Loạn thế vịnh.