Cây trứng cá và khoảng trời nho nhỏ
Trước cổng trường mãi không quên
Dăm chiếc bàn ghế đã cũ màu sơn
Vẫn ngọt ngào vị những ly nước mía

Khung trời nhỏ của ta và bạn
Rộn tiếng cười trong vòm lá giòn tan
Ngày ra trường giữa nỗi nhớ mênh mang
Những kỉ niệm gối dày trang lưu bút

Ly nước mía ngày chia tay thêm ngọt
Khoảng cách nào chợt gần gũi yêu thương
Biết rằng xa lòng dặn đừng buồn
Thế mà mắt đứa nào cũng đỏ…

Góc bàn ấy, hàng cây… ô cửa nhỏ.
Giữ giùm ta chút kỉ niệm ngày xưa…