Các bài thơ trong Những mảnh ghép không logic - Tập thơ đầu tay của Trương Trọng Nghĩa.