Những ngôi nhà lá bên sông
Mùa hoa nắng rơi đầy bên hiên vắng
Tôi cúi nhặt
        tần ngần đứng lặng.
Có những mùa hoa đã trôi mãi
        không về…

Em đâu còn giặt áo ở bờ sông
        mà tôi cứ gửi theo dòng
                 niềm nhớ?
Hoa mua tím đôi bờ bỡ ngỡ
        vô tình
                 để một dòng sông trôi…