Con sinh ra từ hai dòng sông
Sông Hương quê cha, sông Trà quê mẹ
Một dòng sông trầm ngâm suy nghĩ
Còn dòng kia bát ngát yêu thương!

Hai con sông quê gộp lại đắp dòng Tương
Để khiến xui cõi lòng con đau đáu
Chiều bên sông Trà ngóng Mỹ Khê yêu dấu
Chạnh nhớ về một dòng khác nơi xa...

Hai con sông chung nỗi thiết tha
Gieo vào đời con niềm yêu sâu đến lạ!
Nửa xứ Quảng nghe nồng nàn, hối hả
Huế thương thương trong nhung nhớ diết da

Hai con sông nối quê mẹ, quê cha
Để hôm nay con về bên cầu Trà Khúc
Đem nỗi Huế trải bên sông rưng rức
Mượn chút hiền hoà xoa cho dịu niềm đau

Xin một lần cho dòng nhớ gặp nhau
Cho người đi quay về tìm ký ức
Nỗi buồn xưa thôi không còn day dứt
Đừng cách chia: đây giang vỹ, đó giang đầu…


03/01/2011