Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Án Thù (17 bài)
- Trương Tiên (16 bài)
- Thạch Diên Niên (1 bài)
- Vương Chí (1 bài)
- Phạm Trọng Yêm (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/01/2008 11:32 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/01/2008 11:33 bởi Vanachi
Trương Thăng 張昪 (992-1077) tự Cảo Khanh 杲卿, người Hàn Thành 韓城 (nay thuộc Thiểm Tây 陝西), đỗ tiến sĩ năm Tường Phù thứ 8 (1015).

 

Tuyển tập chung