15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/08/2008 03:51

過汾水關

千里南來背日行,
關門無事一侯嬴。
山根百尺路前去,
十夜耳中汾水聲。

 

Quá Phần thuỷ quan

Thiên lý nam lai bối nhật hành,
Quan môn vô sự nhất hầu doanh.
Sơn căn bách xích lộ tiền khứ,
Thập dạ nhĩ trung Phần thuỷ thanh.

 

Dịch nghĩa

Từ phương nam đến, đi vạn dặm đường, bỏ mặt trời ở phía sau,
Cửa ải vô sự (yên ổn), có một doanh hầu (quan mang tước hầu).
(Nhìn xuống) chân núi, đường đã đi qua (chỉ dài) trăm thước,
Mười đêm trong tai chỉ nghe tiếng sông Phần chảy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vạn dặm mặt trời bỏ lại sau,
Ải cao vô sự một doanh hầu.
Đường qua chân núi dài trăm thước,
Phần thuỷ mười đêm tiếng chảy mau.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng sau lưng nam muôn dặm bước
Cửa ải yên hầu tước dư thừa
Đường vòng chân núi xa đưa
Sông Phần tiếng chảy nghe vừa mười đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nắng sau lưng vạn dăm từ nam
Hầu tước bình an trấn ải quan
Trăm thước núi cao đường tít mắt
Đầy tai mười tối tiếng sông Phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời