Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 17:04

楊柳枝其一

莫折宮前楊柳枝,
玄宗曾向笛中吹。
傷心日暮煙霞起,
無限春愁生翠眉。

 

Dương liễu chi kỳ 1

Mạc chiết cung tiền dương liễu chi,
Huyền tôn tằng hướng địch trung xuy.
Thương tâm nhật mộ yên hà khởi,
Vô hạn xuân sầu sinh thúy mi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trước hoàng cung xin đừng bẽ liễu
Nơi huyền tôn hướng địch thổi vào
Khói ráng chiều khơi buồn nặng trĩu
Đôi mi xanh sầu xuân biết bao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước cung, dương liễu chớ pha nhành,
Có lúc Huyền Tông hướng sáo thanh.
Khói ráng lâng lâng chiều ảm đạm,
Sầu xuân vô hạn ẩn mày xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước cung đình xin đừng bẻ liễu
Vì Huyền tông từng thổi sáo về
Ráng chiều thương cảm ủ ê
Sầu xuân vô hạn trên bờ mi xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời