21/05/2024 16:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 1
楊柳枝其一

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 17:04

 

Nguyên tác

莫折宮前楊柳枝,
玄宗曾向笛中吹。
傷心日暮煙霞起,
無限春愁生翠眉。

Phiên âm

Mạc chiết cung tiền dương liễu chi,
Huyền tôn tằng hướng địch trung xuy.
Thương tâm nhật mộ yên hà khởi,
Vô hạn xuân sầu sinh thúy mi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trước hoàng cung xin đừng bẽ liễu
Nơi huyền tôn hướng địch thổi vào
Khói ráng chiều khơi buồn nặng trĩu
Đôi mi xanh sầu xuân biết bao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Dương liễu chi kỳ 1