Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Huệ Chi (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
- Đỗ Văn Hỷ (1 bài)
Tạo ngày 29/06/2008 08:37 bởi Vanachi
Trí Bảo thiền sư 智寶禪師 họ Nguyễn 阮, tên thật và năm sinh đều chưa rõ, người hương Ô Diên, quận Vĩnh Khang, là cậu của thái uý Tô Hiến Thành. Theo Phật từ lúc còn trẻ, tu ở chùa Thanh Tước, núi Du Hí, hương Cát lợi, huyện Thường Lạc. Mới đầu chuyên tâm tu hành khổ hạnh nhưng không nắm được giáo lý Thiền học. Về sau nhờ có người dìu dắt, mới giác ngộ, trở thành một nhà lý luận xuất sắc của đạo Thiền, “nói ngang nói dọc như lửa toé trong đá”. Ông đứng vào thế hệ thứ mười, dòng thiền Quan bích. Mất năm Canh Tuất, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuỵ thứ năm (1190).

Tác phẩm: hiện còn một vài lời đối thoại với Âu Đạo Huệ, và một đoạn thuyết giáo về hai chữ “tri túc” có kèm theo một bài kệ.

 

Tuyển tập chung