Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2014 13:02

歸李江州後寄別王氏

魚雁回時寫報音,
難憑剉櫱數年心。
雖然情斷沙叱後,
爭奈平生怨恨深。

 

Quy Lý Giang Châu hậu ký biệt Vương thị

Ngư nhạn hồi thì tả báo âm,
Nan bằng toả nghiệt sổ niên tâm.
Tuy nhiên tình đoạn Sa Sất hậu,
Tranh nại bình sinh oán hận thâm.

 

Dịch nghĩa

Cá chậu chim lồng được thả ra, nay mới biên thư này,
Tình cảm bên nhau vài năm cũng khó mà quên ngay được.
Sau khi bị Sa Sất Lợi cưỡng bức, tình yêu không còn gì,
Chỉ còn nỗi oán hận giặc Phiên khôn nguôi trong lòng.


Vương thị là chủ nhân nhà hát ở Nhạc Dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được tự do viết thư từ biệt
Sống bên nhau khó tuyệt ân tình
Sau Sa Sất, mất tiết trinh
Chỉ còn oán hận cho mình không may

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chim cá về rồi gửi báo tin
Mấy năm chồi cũ lòng khôn dứt
Tình tan chuyện trước như Sa Sất
Oán hận thâm sâu nỗi phận mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời