06/12/2021 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy Lý Giang Châu hậu ký biệt Vương thị
歸李江州後寄別王氏

Tác giả: Trình Lạc Tân - 程洛賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2014 13:02

 

Nguyên tác

魚雁回時寫報音,
難憑剉櫱數年心。
雖然情斷沙叱後,
爭奈平生怨恨深。

Phiên âm

Ngư nhạn hồi thì tả báo âm,
Nan bằng toả nghiệt sổ niên tâm.
Tuy nhiên tình đoạn Sa Sất[1] hậu,
Tranh nại bình sinh oán hận thâm.

Dịch nghĩa

Cá chậu chim lồng được thả ra, nay mới biên thư này,
Tình cảm bên nhau vài năm cũng khó mà quên ngay được.
Sau khi bị Sa Sất Lợi cưỡng bức, tình yêu không còn gì,
Chỉ còn nỗi oán hận giặc Phiên khôn nguôi trong lòng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được tự do viết thư từ biệt
Sống bên nhau khó tuyệt ân tình
Sau Sa Sất, mất tiết trinh
Chỉ còn oán hận cho mình không may
Vương thị là chủ nhân nhà hát ở Nhạc Dương.

[1] Tức Sa Sất Lợi, một tướng Phiên trong loạn An Lộc Sơn đã bắt người thiếp họ Liễu của Hàn Hoằng, một thi nhân nổi tiếng thời Thịnh Đường. Sau loạn hai người cũng đoàn tụ. Tác giả dẫn tích này trong bài để nói tâm trạng của mình cũng giống như họ Liễu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Lạc Tân » Quy Lý Giang Châu hậu ký biệt Vương thị