15.00
Từ khoá: ngạo (13) #ngao (10) thi thiện (42) #thithiện (14)
Đăng ngày 01/10/2020 10:56, số lượt xem: 269

bum búp tỉa tia râu ông giời
rơi vướng cành ngô: rơi hững hờ
nửa tương, nửa cảnh, nửa mầu mới
một tình, một mối, một nhánh tơ
giời chi giời bắt mang râu giời
ngô trông già cợm ngô buồn đời
bắp nhìn thời trẻ, bắp vui phới
ấy thời ngó lại, mỏm đôi nơi...

Bến Tre, 5/2014