Cởi ra chút sắc mặn mà,
Mặc vào lớp phấn đậm đà thiệt hơn.
Tô ngay một tí dỗi hờn,
Mà bông trang điểm đã sờn mấy li.
Mascara em điểm màu gì,
Hàng mi em vút, anh đi khó lường?
Cây son em quánh màu hường,
Bờ môi em vểnh: anh thì cường toan.
Phả vào không khí hương loang,
Diện liền phong cách trang đoan tới “dò”.
Bông tai hăm bốn cổ cò,
Xi-men mười tám, anh thiệt lo cái chung tình..

Sài Gòn, 10/2020