15.00
Từ khoá: ngạo (13) #ngao (10) thi thiện (42) #thithiện (14)
Đăng ngày 01/10/2020 11:03, số lượt xem: 165

mồm tay mồm bảo mồm rằng hay
lộc cộc, gõ gõ cứ hoài hoài
núp lại núp mặt sau màn ảnh
tay cứ tay bấm bấm thật tài
anh hùng đã có anh hùng rơm
thêm anh bàn phím thế là hai
võ đài tranh đấu ai địch lại
võ tay thì chạy, võ mồm thì “bay”.

Bến Tre, 10/2017