15.00
Từ khoá: ngạo (13) #ngao (10) thi thiện (42) #thithiện (14)
Đăng ngày 01/10/2020 11:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Thiện vào 01/10/2020 11:09, số lượt xem: 179

ta tìm ta bể trời vũ trụ
cái não tàn muôn vạn điều ngu
cái chết ru ngàn con mơ* ngủ
dặm đường dài tát kẻ mộng du
những đồng xu nằm trong kho bạc
kêu cũng kẻng như bạc xó lu
hỏi ta, ta hỏi: bao là đủ?
kẻ độc hành chỉ một đồng xu...

*con mơ: giấc mơ hay cơn mơ, cơn mê
Vũng Tàu, 3/2020