95.00
Từ khoá: í a em (2) i a em (2) thi thiện (42) thi thien (4)
Đăng ngày 14/12/2020 00:24, số lượt xem: 356

Gò má mười tám em quai thao
Em biết em đang độ non đào?
Chửa cái đêm rằm trăng thao láo
E mắt người tình tỉnh như bưng
Em thẹn, em e, em xinh em
Em đưa mắt em đong tình.. em í a
Tôi thời tôi say, tôi thời: tôi thương em
Tôi nghiêng mắt tôi trao tình em.. í a em

“Thương nhớ người thương”.
Sài Gòn, tháng Chạp 2020.