táo Tàu, táo Mỹ, bỏ sỉ táo ta
mác ngoại - mác Tây: sang lắm em à!
thằng cha gửi bạc bên Thuỵ Sĩ
đứa con teo nhách xứ Nam Kỳ.
ghé tai anh rót chút tình si
cho bõ công lao em khéo mời
- Em bán ri tê răng giàu rứa,
Lương tâm bao lạng cân như lào?
cà rịch cà tang anh ngả giá
mô có tính hời mà cáu chư?

Sài Gòn, 3/2020