Vẻ e ấp hoạ khuôn đài các
Nét ngọc ngà dệt nỗi truân chuyên
Bao phen luống những muộn phiền,
Dặm trường thương nhớ một duyên hai tình.
Một tình để ngỏ, một tình tang
Bóng hồng dung dị là nàng với ta
Chăng rằng chẳng vẻ kiêu sa,
Chẳng cung đài gấm lụa là vóc son,
Chẳng nguyệt thẹn, nếp cẩm rượu ngon,
Không hoa e, lúa mới cốm giòn,
Sắc son non dạ có còn,
Lời nghê năm cũ đã loang tin thề.
Khuôn ngài đó thuở si mê
Lời đã tỏ, ê chề mặt ngô
Trót sa tình nhá nhem tình,
Hồn ta lỡ nhịp một mình gánh bưng.

Sài Gòn, tháng Giêng 2021.