Đăng ngày 30/07/2021 15:43, số lượt xem: 111

vạn nẻo sầu tri đi vạn kỉ
mấy bận đường gần cũng là xa
thập thò thương nhớ, thập thò
tình bẽn lẽn cọng ngò bứt chơi
gặp nhau nai giả ngu ngơ
đêm trằn trọc ậm ờ nhớ nhung
hỏi ra mới tỏ mông lung
hoá anh giữ cọng... dây thun luồn quần!

Sài Gòn, 7/2021.