Đăng ngày 02/10/2020 11:16, số lượt xem: 208

cà na leo lét cái thiệt là
có chàng thi sĩ chẳng làm thơ
anh bận tương tư một người lạ
thơ tự dạo ấy ngó ngàng ra!
có cây sầu đâu bận thay lá
chu cái mông trần trụi lủi hoa
hạ về cởi áo lột y phục
đông tới lấy đi mấy bộ đồ.

Sài Gòn, 10/2019