Cái hồng nhan cô, còn nai tơ?
Mà cái tình tôi hoá dại khờ
Cho cô vào ngủ trăng năm ngoái
Đến giờ khe cửa: mở trơ trơ
Cô đến, cô đi, cô hững hờ
Cô phớt cái tình tôi - ngọt ơ
Cho trăng rụng xuống thành vũng máu
Tình tôi chết ngắt, cứng đơ đơ.

Sài Gòn, 9/2019