sông đen cợm nước xuôi ngược dốc
đất nực mùi, vị bốc khơi khơi
dăm ba khóm trúc đâm trời
lơ thơ vài cụm, rợp ngời mấy thân.

người nhai người, nghe xương lấn cấn
nhân nuốt nhân vị ngọt bội phần
ngổn ngang thây chất tầng tầng
xa xa vài đống, gần gần mấy thây.

hụm bò điên thịt nhai ngây ngấy
eng éc heo, hèm máu mõm đầy
lạ chi xương cốt bấy nhầy
khác gì lũ vật vẫn hay ăn bừa...

Bến Tre, 7/2017