đem đồng rạ khô gieo miền ký ức
có mùi lúa cháy rạo rực chiều thưa
có vàng xác xơ bao nhiêu thóc xót
mật ngọt lam chiều rót nắng ươm rơm
có mùi bùn thơm óng đen mát rượi
cây ngô đồng* rũ rượi héo hon
còn đâu cả bọn trưa trận giả
lên bờ xuống ruộng đạn phả rát tai
cái thằng phục kích lại cười khúc khích
đứa cục mịch, đứa ốm nhom: Xông pha!!

* Cây ngô đồng (chơi chữ): cây ngô (bắp) trồng trên đồng ruộng với cây “ngô đồng” thân gỗ thường trồng ở miền Trung, miền Bắc.

Bến Tre, tháng Chạp 2020