Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/02/2008 17:05 bởi Vanachi
Một thái học sinh, tức học sinh tại trường quốc học năm Thiệu Hưng đời Tống Cao Tông.

 

Tuyển tập chung