15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Văn Dật (7 bài)
- Nguyễn Thị Giang (2 bài)
- Phạm Tất Đắc (1 bài)
- Quách Tấn (196 bài)
- Thái Can (28 bài)
Tạo ngày 21/08/2021 19:57 bởi tôn tiền tử
Thao Thao (11/6/1909 - 7/2/1994) tên thật là Cao Bá Thao, là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà soạn kịch, sinh tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay là huyện Gia Lâm, Hà Nội), là cháu xa đời của Cao Bá Quát. Năm 1927-1931, ông theo học ở trường Bưởi (nay là Trường Chu Văn An). Trong thời kỳ này, ông có biệt tài làm ứng khẩu thành thơ, nên đã được các thầy và bạn học đặt cho biệt danh là “thi sĩ”. Năm 1931, ông thi trượt tú tài, phải đi dạy tư kiếm sống. Năm 1932-1935, ông cùng Nguyễn Nhược Pháp và Phạm Huy Thông, là những nhà thơ hàng đầu khởi xướng phong trào Thơ mới của Hà Nội. Năm 1935, ông cho in tập thơ đầu tiên Dưới trăng, gồm 16 bài thơ 8 chữ và thơ một câu. Năm 1936, ông cho in các tập thơ Thuyền mơ, Bờ suốiDuy tân, gồm toàn thơ 8 chữ.

Năm…