Tình yêu đi qua hạt lúa
Hạt lúa màu giọt nắng.

Tình yêu đi qua dòng sông
Dòng sông màu phù sa.

Tình yêu đi qua cuộc sống
Cuộc sống màu quả ngọt.

Tình yêu đi qua trái tim
Trái tim màu ngọn lửa.

Tình yêu đi qua nỗi đau
Nỗi đau màu hạt ngọc.

Tình yêu đi qua thời gian
Thời gian màu Vĩnh Cữu.


2001

Bài thơ được viết tặng cho một cô gái ở Bình Dương.

Nguồn:
1. Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh Niên, 2002
2, Khúc xạ mùa thương, NXB Thanh Niên, 2006