24/09/2023 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Màu tình yêu

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 18/05/2023 09:10

 

Tình yêu đi qua hạt lúa
Hạt lúa màu giọt nắng.

Tình yêu đi qua dòng sông
Dòng sông màu phù sa.

Tình yêu đi qua cuộc sống
Cuộc sống màu quả ngọt.

Tình yêu đi qua trái tim
Trái tim màu ngọn lửa.

Tình yêu đi qua nỗi đau
Nỗi đau màu hạt ngọc.

Tình yêu đi qua thời gian
Thời gian màu Vĩnh Cữu.
2001

Bài thơ được viết tặng cho một cô gái ở Bình Dương.

Nguồn:
1. Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh Niên, 2002
2, Khúc xạ mùa thương, NXB Thanh Niên, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Màu tình yêu