Đừng hỏi anh có còn yêu không,
Đương nhiên mắt đã nói thay lòng;
Rõ ràng giọt lệ là minh chứng
Ôm em thật gần thiết tha mong.
Nếu, nơi toả sáng nhất trên đời,
Chẳng tìm bóng dáng ngoài em thôi,
Để thấy địa cầu còn hiện hữu
Không hạnh phúc nào hơn em ơi,-
Nếu tình yêu đây, rồi sẽ biết
Rằng, vì thế, anh yêu em thôi.

Thời gian vô vị chẳng vui đâu
Mà em biết mãnh lực tình sâu.
Không, thử sức mình trong đau khổ;
Giờ cố chia ly mối tình trao,
Tình yêu đích thực là xâu chuỗi
Nó buộc đời ta mãi bên nhau!